UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO


Regionalny Program Operacyjny – Realna odpowiedź na realne potrzeby

Wzrost konkurencyjności firmy PolMoulds w wyniku zakupu Środków trwałych
Wartość projektu: 825 330,00 PLN
Wartość dofinansowania: 335 500,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
http://www.rpo.slaskie.pl

OFERTA HANDLOWA
PPHU POLMOULDS KRZYSZTOF CZWORDON


Oferta handlowa powstała w wyniku realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy PolMoulds w wyniku zakupu środków trwałych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

O FIRMIE

PolMoulds PPHU prowadzi szeroką działalność produkcyjną i usługową, specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu obróbki skrawaniem, obróbki elektroerozyjnej na maszynach CNC, wykonywania prototypowych rozwiązań konstrukcyjnych, projektowania i wykonania form do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz narzędzi, jak również w plastycznej obróbce metali. Na jakość wyrobów mają wpływ nie tylko wysokiej klasy maszyny, oprogramowanie i narzędzia pomiarowe lecz przede wszystkim wysoko wykwalifikowana załoga posiadająca wieloletnią praktykę i fachową wiedzę. Klienci doceniają współpracę z Nami, dzięki czemu PolMoulds cieszy się znakiem zaufania „Rzetelna firma”.W październiku 2015 PPHU PolMoulds Krzysztof Czwordon realizowało projekt, w ramach którego zakupiono nowoczesne wyposażenie umożliwiające obróbkę materiałów średnio i wielogabarytowych do 1,6 metra. Zakupione pionowe centrum obróbcze oraz serwer pozwalają na wzbogacenie oferty PolMoulds o dwie nowe usługi.

NOWE USŁUGI ŚWIADCZONE DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU:PPHU PolMoulds oferuje wykonanie skomplikowanych kształtuj z różnej gamy materiałów zgodnie z potrzebami klienta, gwarantując zachowanie najwyższej jakości usług oraz terminowość realizacji.

KONTAKT

Piekary Śląskie, ul. Kotuchy 12
Tel. 601 283 712
Fax. 032 444 67 06
E-mail: polmoulds@polmoulds.pl


Zapraszam do współpracyKrzysztof Czwordon

WłaścicielPragniemy poinformować, że firma PolMoulds PPHU Krzysztof Czwordon w roku 2009
otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:
"Rozbudowa firmy PolMoulds PPHU poprzez zakup elektrodrążarki drutowej" nr UDA-RPSL.01.02.01-00-491 - 08-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PolMoulds
poprzez rozszerzenie spektrum działań firmy na rynku krajowym.
© 2008 PolMoulds PPHU Krzysztof Czwordon. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by Doris